Curriculum vitae

Personlige forhold:
Født: 16.04.1944 i Sejling - på landet i Midtjylland.
Ægtestand: 15.04.1967 Gift med Anna Gleerup Sommer - børnepædagog
Børn: 3 voksne børn, Gitte (1968), Dorte (1970) og Peter (1974) og 6 børnebørn.
Uddannelse:
1951 - 1961 Landsbyskole i Sejling, Præliminæreksamen fra Kornmod Realskole i Silkeborg
1961 - 1964 Bankelev i Silkeborg Bank (Jyske Bank) HMX m/2 fremmede sprog
1966 - 1972 Forprøver HD på Herning Handelsskole. 1. del HD studiet Handelshøjskolen i Kolding 2. del HD studiet i Finansiering og Kreditvæsen Handelshøjskolen i Århus
1973 - 1978 Underviser i Nationaløkonomi på aftenhold på Silkeborg Handelsskole
Uddannelse af mere end 2 ugers varighed:
1972 USA - Kredit og Finansieringsforhold.
1977 USA - EDB-udvikling og markedsføringsforhold
1984 USA - Erhvervsfinansieringsforhold og fremskafning af venturekapital
1985 Australian - La Trope University, Melbourne, Banking in a Deregulated Environment
1989 London - Intensiv engelsk undervisning
1990 INSEAD, Fontainebleau, Paris Advanced Management Programme
1999 Australien - GSE Rotary International
Erhvervsmæssige forhold:
1961 - 1978 Jyske Bank koncernen
Elev - assistent - filialbestyrer - regnskabschef - marketingschef og underdirektør med ansvar for: Regnskabs- og Planlægningsafdeling, Marketingafdeling, Juridisk afdeling og Bygningsafdeling.
1964 - 1966 Værnepligt - soldat i Hæren og Flyvevåbnet Hjemsendt som Flyverløjtnant II-R
1969 - 1970 Silkeborg Datacentral
1979 - 1987 Midtbank - Adm. direktør for 10. største bank i Danmark
1988 - 1993 Jyske Bank Koncern - Direktionsmedlem i 4 mands koncerndirektion
Selvstændig erhvervsdrivende:
1993 - AB Finans af 16-11-16 ApS (Linneberg Furniture) - ejer og direktør
2005 - 2016 Viptel ApS - medejer og direktør
2008 AB Invest af 06-07-08 ApS - ejer og direktør
Bestyrelsesarbejde:
2003 - 2016 Ditmer A/S - bestyrelsesformand
2004 - 2014 Samsøfonden - bestyrelsesformand
2005 - 2013 Bella Center A/S - bestyrelsesmedlem
2008 - 2018 Golfbox A/S - bestyrelsesformand
2008 - Sommer Management ApS - bestyrelsesformand
2007 - 2021 Sillerslevøre Vandværk - bestyrelsesmedlem - kasserer
2012 - 2018 Samsø Energi Hotel ApS - bestyrelsesmedlem
2015 - Finelco A/S - bestyrelsesformand
2016 -  Siltec A7S - bestyrelsesformand
Repræsentantskabsmedlem:
1998 - Norlys amba (Eniig amba, EnergiMidt, MEF)
2008 - 2015 Tryghedsgruppen SMBA
10 år i politik:
1998 - 2006 Medl. af Silkeborg Byråd (Det Konservative Folkeparti).
2002 - 2006 Medl. af Århus Amtsråd (Det Konservative Folkeparti)
Medlem af Rotary:
1986 - 1991 Herning Rotary Klub
1991 - Silkeborg Østre Rotary Klub
1995 - 1996 Præsident
1995 - 2002 Medlem af GSE udvalget (Group Study Exchange) i distrikt 1450
2002 - 2004 Distrikts Guvernør Assistent (DGA)
Fritidsaktiviteter:
1974 - Løbeklubben af 1974
1966 -  Medlem af Danmarks Naturfredningsforening
1961 – 1966 Silkeborg Cykel Ring (A-rytter)
Triathlon, Svømning, cykling, løb, badminton, tennis, golf m. v.
REV. 2023

Mobil +45 4030 6055 | Email: benny@bennyjensen.dk